loader-img
loader-img-2
بنر بالا - ارسال رایگان سفارشات بیش از 300 هزار تومان
پاتوق کتاب

کتاب‌هایی برای کودک شما

مشاهده همه

وبلاگ پاتوق کتاب - معرفی، نقد و بررسی

مشاهده همه
چند کتاب در زمینه مطالعات دین
چند کتاب در زمینه مطالعات دین
مطالعات دین حوزه‌ای جذاب برای کسانی است که به درک ماهیت دین علاقه دارند و مایل هستند تا از زاویه‌ای جدید و بیرون از مرزهای باورهای خویش به دین نگاه کنند. مطالعات دین با نگاهی برون دینی در پی درک و توصیف ماهیت و منشا دین و نیز پیامدهای آن برای باورمندانش در زمینه‌های گوناگون است. مطالعات دین می‌تواند نظرگاه‌های متفاوتی چون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، علوم شناختی و ... داشته باشد. در اینجا ما چند کتاب را که هر کدام از زاویه‌ای متفاوت دین را مورد مطالعه قرار می‌دهند آماده کرده‌ایم تا به علاقه‌مندان این حوزه، پیشنهاد دهیم.   1- عرفان و فلسفه از والتر ترنس استیس یکی از کتابهایی که در زمینه مطالعات دین جالب توجه است، کتاب عرفان و فلسفه از والتر ترنس استیس است که بهاءالدین خرمشاهی آن را به فارسی ترجمه کرده است. والتر. ت. استیس نویسنده و فیلسوف طبیعت‌گرا و تجربه‌گرای انگلیسی است اما با این حال قائل نیست که همه تجربه‌ها، قابل تحویل به تجربه حسی است.  عرفان و تجربه‌های عرفانی برآمده از آن، از حوزه‌های مهم مطالعات دین است. استیس نیز در کتاب عرفان و فلسفه به تجربه عرفانی چشم دارد و بر آن است تا دریابد «آنچه حال یا تجربه عرفانی نامیده می‌شود چه رابطه‌ای با مسائل فلسفه دارد». استیس در واکاوی تجربه‌های عرفانی به باورهای پیشینی و فهم عرفی از آن تکیه نمی‌کند و در گام نخست تلاش می‌کند تا روشن سازد که اساسا چه نوع تجربه‌ای عرفانی نامیده می‌شود و ویژگی‌های اصلی آن را تعیین و طبقه بندی کند؛ چرا که عرفان خود، واژه مبهمی است. استیس در کتاب فلسفه و عرفان، پس از توصیف نقادانه این تجربه‌ها، به سراغ پرسش‌هایی از این دست میرود؛ «آیا در جهان حضوری روحانی و بزرگتر از بشر هست؟ و اگر هست چگونه با بشر و با جهان به طور کلی ربط دارد؟ آیا می‌توانیم در عرفان، توضیحی در باب ماهیت نفس، کارکرد زبان، تمنای جاودانگی و سرانجام درباره سرشت و سرچشمه‌های تکالیف اخلاقی و مسائل اخلاق به معنای اعم پیدا کنیم؟» آیا اساسا تجربه عرفانی مانند تجربه حسی به واقعیتی عینی اشاره دارد، یا صرفا پدیده‌ای روانی و ذهنی است؛ به این معنا که عوالم و احوال عرفانی، آیا از وجود چیزی خارج از ذهن عارف حکایت می‌کند که مستقل از آگاهی او وجود دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ آری باشد، نوع و نحوه وجود آن چیز چگونه است؟ البته استیس در پیشگفتار کتاب عرفان و فلسفه، این را یادآور می‌شود که در هیچ یک از زمینه‌های فرهنگی عرفان‌هایی که در کتاب طرح شده است، تبحر ندارد و کتاب را «در مقام فیلسوف می‌نویسد و نه عارف». و همین امر است که این کتاب را به گزینه بسیار خوبی برای مطالعات دین تبدیل می‌کند. البته تجربه‌های عرفانی منحصر به دین‌داران نیست و در کنار عرفای موحد و یا وحدت وجودی، عرفای ملحد هم وجود دارند که استیس به سراغ آنها نیز می‌رود.  کتاب عرفان و فلسفه به گوشه و کنار جهان سرک می‌کشد و از هر اقلیم فرهنگی، نمونه‌های شاخص و سرآمد را برمی‌گزیند و به واکاوی آنها می‌پردازد. ویژگی‌های مهم هر تجربه را بیرون می‌کشد و در نهایت همه این تجربه‌ها را که در پهنه زمین گسترده شده است، با هم مقایسه می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق آنها را روشن سازد. چراکه در صدد است در نهایت به سیستمی نظام‌مند برسد که قابل سنجش باشد. البته که استیس راه پیچاپیچ و ناهمواری برای پیمودن در پیش دارد، اما نتیجه و پاسخ او هر چه که باشد مسیر رسیدن وی به پاسخ، ما را با مسائل جالبی در حوزه مطالعات دین رو به رو می‌کند.   2- تنوع تجربه دینی از ویلیام جیمز از دیگر کتاب‌های سودمند در حوزه مطالعات دین، کتاب تنوع تجربه دینی از فیلسوف، روانشناس و پزشک برجسته آمریکایی، ویلیام جیمز است. این کتابِ بسیار چالشی که از مجموعه درس‌گفتارهای ویلیام جیمز برای گیفورد بر آمده است، امروزه به اثری کلاسیک در دین‌پژوهی تبدیل شده است. گیفورد، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سالانه است که در سال 1887 با هدف ترویج الهیات طبیعی و شناخت خدا پایه‌گذاری شد و به یکی از معتبرترین افتخارات در مجامع دانشگاهی اسکاتلند تبدیل گردید. ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجربه دینی، با روشی تجربی به کنکاش در مواجهه انسان با امر قدسی و تجربه دینی می‌پردازد. البته او نیز مانند والتر استیس به فهم عرفی از دین و تجربه دینی اکتفا نمی‌کند و تلاش می‌کند تعریفی روشن و مشخص از آنها ارائه دهد و معلوم نماید که از دین به چه معنا سخن می‌گوید. او دین را به دو دسته نهادی و شخصی تقسیم می‌کند و دین شخصی را به دلیل اساسی‌تر و بنیادی‌تر بودن آن، برای پیش‌برد طرح خود برمی‌گزیند. پس از آن دو رویکرد را نسبت به دین، در پیش می‌گیرد؛ دین سالم‌اندیشان و دین بیماراندیشان. ویلیام جیمز از این جهت به اریک فروم در تقسیم‌بندی نوع دین‌داری نزدیک می‌شود. اساسا جیمز در کتاب تنوع تجربه دینی، درصدد پاسخ به این سوال است که گرایش‌های دینی چیستند و اهمیت فلسفی آنها چیست. این، دو سوال متمایز است. اولی پرسشی وجودی است که در پی روشن کردن ماهیت گرایش دینی و چگونگی و منشا و پیشینه آن است و دومی پرسشی ارزشی است و قصد دارد که معنا و اهمیت آن را روشن و ارزش‌گذاری کند. البته جیمز واقعیت‌های وجودی را به تنهایی برای تعیین ارزش، ناکافی می‌داند. از این رو وابستگی حالات روحانی و تجارب دینی را به فیزیولوژی، نورولوژی و استعدادهای مرضی بدن، دلیلی بر پست بودن دستاوردهایشان قرار نمی‌دهد و این مطلب را یادآوری می‌کند که هیچ حالت ذهنی‌ای وجود ندارد که تابع شرایط و فرآیندهای اندامی ما نباشد و از این زاویه نظریه‌های علمی همان قدر تابع شرایط اندامی هستند که هیجانات دینی. این رهگذر ویلیام جیمز که برای مطالعات دین حائز اهمیت است، او را به این سمت سوق می‌دهد که از چگونگی برقراری ارتباط میان انسان و ماورای طبیعت پرسش کند و پای خویشتن نیمه هشیار را به عنوان واسطه میان طبیعت و منطقه متعال، به میان آورد. از ایمان‌آوری و دگرگونی شخصیت سخن بگوید و درنهایت برای داوری، روی به پایگاه اصلی خود یعنی فلسفه آورد. کتاب تنوع تجربه دینی، چه موافق دستاورد نهایی آن باشید و چه نباشید، اثری سترگ در حوزه مطالعات دین است که شما را با انواع پرسش‌های جالب توجه و زاویه‌های دید جدید آشنا می‌کند. همچنین این کتاب یکی از اولین ها در حوزه مطالعه میان رشته‌ای علوم عصب ‌شناختی، روان‌شناختی و دین‌پژوهی است.   3- عقل و اعتقاد دینی از مایکل پترسون و دیگران کتاب دیگری که در زمینه مطالعات دین پیشنهاد می‌شود، کتاب عقل و اعتقاد دینی از مایکل پترسون و دیگران است که به عنوان درآمدی بر فلسفه دین نوشته شده است. کتابی سبک و ساده فهم که برای کسانی که آشنایی قبلی با فلسفه نداشته‌اند هم مناسب است. خط مشی اصلی کتاب ارائه مسائل عمده فلسفه دین و چکیده‌ای از مباحثات فکری دشوار و پیچیده کتاب‌های تخصصی این حوزه است.  کتاب عقل و اعتقاد دینی به مسائل و موضوعاتی چون تعریف دین، چیستی فلسفه دین، انواع تجربه دینی و مواجهه انسان با امر الوهی، رابطه عقل و ایمان، صفات خداوند و نسبت آنها با اختیار و اراده انسان، برهان‌های خداشناسی، مساله شر و پیامدهای منطقی آن، زبان دین و کارکردهای آن، معجزه و دخالت خداوند در امور زمینی، حیات پس از مرگ، سازگاری علم و دین و اخلاق دینی می‌پردازد. همه این موضوعات در مطالعات دین بسیار مهم هستند و هر کدام از این موارد خود دروازه‌ای برای ورود به دنیایی از نظرها و آرای متفاوت و مباحثات بی‌پایان است. نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی، تاکید اصلی‌شان بر ساختار این موضوعات بوده است. اینکه دانشجویان دریابند دقیقا موضوع از چه قرار است، ساخت منطقی آنها چیست و مخاطرات‌شان کدام است. البته کتاب بیشتر به مباحث خداشناسی توحیدی کلاسیک می‌پردازد؛ یعنی دیدگاهی که قائل به وجودی مجرد و برتر از جهان و خیرخواه محض است. همان چیزی که میان ادیان ابراهیمی مشترک است. با این حال، سرنوشت مسائل مورد بحث را در ادیان و نظام‌های الهیاتی غیر توحیدی بزرگ مانند هندوئیسم، بودیسم و سایر سنتهای غیر غربی نیز، دنبال می‌کنند. کتاب عقل و اعتقاد دینی، به فهم و درک ما از آنچه که در زیست ایمانی‌مان با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، کمک می‌کند و گرچه شاید این طور به نظر رسد که آشنایی با چنین مباحثی در آنچه که به طور روزمره تجربه می‌کنیم تاثیری ندارد، اما در حقیقت به ما کمک می‌کند تا گره‌های ذهنی خود را در رابطه با نسبت‌مان با خدا و جهانی که در آن به سر می‌بریم، در همان زیست روزمره بهتر بشناسیم. هم به شکوفایی عقلانی ما در چگونگی باور یافتنمان می‌انجامد و هم حظی شخصی در پی دارد.   4- روانکاوی و دین از اریک فروم کتاب روانکاوی و دین از اریک فروم نیز برای مطالعات دین و درک جنبه‌های روانشناختی آن بسیار ارزشمند است. اریک فروم، روانشناس و روانکاو پرآوازه مکتب فرانکفورت است و آثار پر شماری در توجه به مسائل اساسی انسان و رشد و تعالی خویشتن وی نوشته است. اریک فروم در کتاب روانکاوی و دین که نخستین بار در سال 1950 منتشر گردید، به واکاوی رابطه دین و روانکاوی می‌پردازد. فروم خود این کتاب را دنباله‌ای بر اندیشه‌هایی که در اثر دیگرش؛ «انسان برای خویشتن» بیان شده، قلمداد کرده و آن را کاوشی در روانشناسی اخلاق در شمار آورده است. مساله این است که دین و روانشناسی هر دو بر یک چیز توجه دارند؛ انسان و کمک به رشد سالم او. در نتیجه پرسش از چگونگی رابطه این دو، هم در مطالعات دین و هم در پژوهش‌های مربوط به علم روانکاوی، مناسب و ضروری به نظر می‌رسد. «آیا روانکاو می‌کوشد قلمرو کشیش (بخوانید متولی دین) را اشغال کند و آیا اختلاف بین آنها اجتناب‌ناپذیر است؟ یا اینکه این‌ها هم‌پیمانانی هستند که در راه هدف‌های واحدی گام برمی‌دارند؟» و در نتیجه مکمل یکدیگر هستند؟ روانکاوان و متولیان دین هر دو طرفدار نظر اول هستند، اما اریک فروم طرح مجدد این مساله را در کتابش، برای روشن کردن این نکته می‌داند که «غیرقابل رفع بودن تعارض بین این دو قلمرو و یا اشتراک منافع آنها سفسطه و فریب است و رابطه آنها پیچیده تر از ان است که بی دردسر در یکی از این حالت‌ها قرار گیرد». کتاب روانکاوی و دین با کشیدن خط بطلان بر این فرض که خدا ناباوری و بی اعتقادی به دین، به معنای ناباوری و بی‌علاقگی به روح انسان نیز هست، از تمرکز روانکاوی بر بودن یا نبودن عشق در زندگی انسان به عنوان مساله اساسی زندگی او، سخن می‌گوید. در واقع فروم خاطر نشان می‌کند که روانکاوی فارغ از جدلهای الهیاتی درباب انتخاب دین، مساله‌اش این است که «آیا این دین، دینی است که به توسعه و پیشرفت انسان و خلاصی نیروهای ویژه او کمک می‌کند یا آنها را عقیم می‌سازد»؟  به نظر می‌رسد این مساله، که فروم در آثار دیگرش مانند گریز از آزادی نیز بدان اشاره کرده، در مطالعات دین نیز با اهمیت باشد. البته فروم در نهایت کتاب روانکاوی و دین را با طرح این نکته به پایان می‌رساند که مساله جدی‌تر از خدا، بت‌پرستی است. و بت‌ و دشمن امروزین انسان که باید نقاب از چهره‌اش بیندازیم، «خدا ساختن دولت و قدرت در نظام‌های خودکامه و خدا ساختن ماشین و موفقیت در فرهنگ ما است».   5- مقدس و نامقدس از میرچا الیاده کتاب مقدس و نامقدس از اسطوره‌شناس و دین‌پژوه رومانیایی؛ میرچا الیاده، آخرین مورد اما نه کم اهمیت‌ترین از لیست پیشنهادی ما در زمینه مطالعات دین است. این کتاب به طور مستقیم به باورهای دینی و مباحث آن نمی‌پردازد اما همچنان می‌توان آن را در لیست کتاب‌های مطالعات دین قرار داد. میرچا الیاده در مقدس و نامقدس مانند رودولف اتو در کتاب معروفش به نام مفهوم امر قدسی، به بررسی کیفیت تجربه‌های دینی و ماهیت آنها می‌پردازد. میرچا الیاده خود در مقدمه کتابش به کار اتو اشاره می‌کند و سپس از تفاوت کار خود با او می‌گوید. اتو ماهیت تجربه‌‌ای که از مواجهه با امر الوهی حاصل می‌شود را تا آنجا که غیرعقلانی است و وجه عاطفی دارد، دنبال می‌کند اما الیاده می‌خواهد امر مقدس را با همه پیچیدگی‌های آن و در شکل گسترده ترش واکاوی کند.  از نظر الیاده تمایز گذاشتن میان مقدس و نامقدس سرآغاز و سرچشمه پدیدار شدن دین بر روی زمین است. از این رو کتاب مقدس و نامقدسِ خود را، به عنوان مقدمه‌ای کلی بر تاریخ ادیان معرفی می‌کند. مقدس و نامقدس دو شیوه بودن در جهان‌ هستند؛ دو موقعیت که انسان در تاریخ خود، پذیرفته است. الیاده تلاش می‌کند تا در این کتاب کوچک نشان دهد که انسان مذهبی، چه طور و از چه راه‌هایی می‌کوشد تا سر حد امکان در عالم مقدس باقی بماند و از تقدس درآمدن جهان است که تجربه انسان غیرمذهبی را می‌سازد.    به قلم "قاصدک حسینی"کتاب‌های معرفی شده در این مطلب را می‌توانید با کد تخفیف: blog1 از سایت پاتوق کتاب تهیه کنید. 
بهترین انتشارات کتاب های روانشناسی
بهترین انتشارات کتاب های روانشناسی
در یکی از روزهای برفی سال 1403، شوق خرید کتاب روانشناسی خاصی تمام وجودم را گرفت، بنابراین تصمیم گرفتم در همان ساعات بارش برف به کتاب ‌فروشی محله بروم و کتابی را که می‌خواهم تهیه کنم. هنگامی‌که به کتاب‌فروشی رسیدم با درب بسته آن مواجه شدم و ناگهان به یاد آوردم که روز جمعه است، نمی‌توانم بگویم چقدر از این‌که نتوانستم کتاب را تهیه کنم ناراحت شدم، شوق خرید آن کتاب به قدری در وجودم شعله می‌کشید که با حالت ناراحتی به سمت خانه بازگشتم. در آن سوی خیابان چشمم به یک کتاب‌فروش افتاد که در همان بارش برف هم‌چنان داشت به کارش ادامه می‌داد و روی یک تکه مقوای بزرگ نوشته بود: کلیه کتب با 50% تخفیف. آرام آرام به سمت آن حرکت کردم و سپس سعی کردم در میان آن همه کتاب به جست و جوی کتاب مورد نظرم بپردازم. هرچند تقریبا می‌دانستم که کتاب مد نظرم را هیچ‌وقت در آن‌جا پیدا نخواهم کرد اما هم‌چنان به جست و جو و بررسی کتاب‌های مختلفی که آنجا بود پرداختم. اما چیزی که نظرم را جلب نمود حجم عظیمی از کتاب‌های مختلف بود، که به نظر می‌آمد نه انتشارات معروفی داشتند و نه از اعتبار خاصی برخوردار هستند؛ کتاب‌های پرفروشی که نه تنها از چاپ و کیفیت کاغذ پایینی برخوردار بودند بلکه نام مترجمانی بر روی آنها به چشم می‌خورد که گویی ناگهان از آسمان به زمین افتاده‌اند و پس از جست و جو در مورد نام و نشان این مترجمان تقریبا می‌توان گفت که اصلا وجود خارجی نداشتند. مسئله دیگری که نظرم را جلب کرد آن بود که قیمت پشت جلد بعضی از کتاب‌ها تقریبا دوبرابر قیمت کتاب‌های اصلی بودند و با تخفیف 50% دقیقا همان پولی را می‌پرداختیم که می‌توانستیم بابت خرید کتاب‌های اصلی (و نه تقلبی) بپردازیم. ناشران خوب چه ناشرانی هستند؟ شاید واژه کتاب‌های تقلبی برای شما هم جالب باشد. ممکن است از خودتان بپرسید مگر می‌شود کتاب تقلبی هم وجود داشته باشد؟ باید گفت که بله؛ زیرا بازار کتاب‌های تقلبی این روزها بسیار شایع شده‌است، به طوری‌که بعضی از ناشران پس از چاپ یک کتاب و فروش موفقیت‌آمیز آن شروع به کپی‌کاری از آن می‌کنند. آنها با جا به جا نمودن جملات کتاب و از بین‌بردن روانی و سلیس بودن متون و سپس نوشتن نام یک مترجم فضایی که وجود خارجی ندارد، شروع به انتشار آن کتاب می‌کنند. در واقع این ناشران نه مسئولیت و حقی برای مترجم و ناشران دیگر قائل هستند و نه مشتری‌مداران خوبی به شمار می‌آیند. شاید این تجربه برای شما هم پیش آمده است که کتابی را بخوانید و از عدم سلیس بودن متن شکایت داشته باشید، این دقیقا همان عدم احترام به مشتری است که توسط ناشران بد صورت می‌پذیرد. در اینجا ضروری است که با ناشران خوب به خصوص در حوزه روانشناسی آشنا شوید؛ زیرا ناشران خوب شما را به سمت مطالعه کتاب‌های روان‌شناسی خوب نیز راهنمایی می‌کنند. یک انتشارات خوب، انتشاراتی است که به اعتبار و ارزش کتاب خود اهمیت زیادی می‌دهد و اعتبار متون ترجمه شده، نویسنده و مترجم برای وی از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژگی های انتشارات خوب 1.      یک ناشر خوب به چاپ کتاب‌هایی می‌پردازد که اعتبار فرهنگی وی را خراب نکند. همین مسئله موجب می‌شود که کتاب‌های بی‌نام نشان که از ارزش علمی و فرهنگی پایینی برخوردار هستند را به چاپ نرساند. 2.      صفحه‌چینی و حروف‌چینی کتاب برای سهولت در مطالعه، از مهم‌ترین ویژگی انتشارات خوب است. روانی و سلیس بودن متن رعایت شده است و خواننده با خواندن متن کتاب اذیت نمی‌شود. 3.      کتاب از ویراستاری خوبی برخوردار است و اصول زبان فارسی در آن رعایت شده‌است. 4.      متن کتاب غلط املایی ندارد و یا از غلط املایی بسیار بسیار کمی برخوردار است. 5.      اعتبار نویسندگان و مترجمان برای وی اهمیت دارد و به ترجمه ماشینی اکتفا نمی‌کند. 6.      قیمت کتاب با خود کتاب همخوانی دارد. 7.      کتب تالیفی نیز دارند و فقط به انتشار کتاب‌های ترجمه پرفروش بازار نپرداخته‌اند. 8.      برای خواننده احترام قائل هستند و به طرح روی جلد نیز اهمیت زیادی می‌دهند.   ناشران برجسته و معتبر در حوزه روانشناسی اسم ناشر به معنای اعتبار آن کتاب است و شما می‌توانید مطمئن باشید که کتابی که در دست دارید تقلبی نیست و حقوق مولف و مترجم نیز رعایت شده‌است.   انتشارات ارجمند انتشارات ارجمند در سال 1374 با هدف انتشار کتا‌ب‌های علوم پزشکی، روانشناسی و علوم پایه تأسیس شد. کتاب‌های چاپ شده در این انتشارات از اعتبار علمی بالایی برخوردار هستند و عموما توسط متخصصان آن حوزه نگارش و یا ترجمه شده‌اند. از معروف‌ترین کتاب‌های روانشناسی انتشارات ارجمند می‌توان به کتاب‌های افزایش عزت نفس اثر متیو مک‌کی، درمان شناختی- رفتاری، کتاب کار مقابله با اضطراب و افسردگی برای نوجوانان و هیجان و استدلال اشاره نمود. انتشارات ارجمند یکی از ارزشمندترین انتشارات در حوزه روانشناسی و روانپزشکی است.   نشر میلکان یکی از بهترین انتشارات در حوزه روانشناسی، نشر میلکان است. این انتشارات در حوزه ترجمه و چاپ کتاب‌های روانشناسی بسیار خلاق است و سعی بر آن دارد تا کتاب‌هایی جذاب به چاپ برساند. به طور کلی می‌توان گفت کتاب‌های نشر میلکان در مقایسه با نشر ارجمند حالت دانشگاهی کمتری دارند و یا اصلا ندارند، اما اغلب کتاب‌هایی که برای عموم افراد به چاپ می‌رساند از ارزش و اعتبار خوبی برخوردارند. کتاب‌هایی مثل کمال‌گرای مضطرب، بازی بلند مدت، همه فن حریف شدن در احساسات و مایندفولنس برای تندرستی نمونه کتاب‌های خوب نشر میلکان است.   انتشارات مهرسا انتشارات مهرسا در سال 1390 به عنوان ناشر تخصصی در حوزه‌ی «مغز و شناخت» و به منظور تولید محتوای آموزشی ارزشمند و فاخر برای طیف گسترده‌ی مخاطبان ایجاد شد. مجموعه کتاب‌های باشگاه مغز که با محوریت افزایش توانایی و کارکردهای شناختی مغز تهیه و تدوین شده است، از محصولات ارزشمند این انتشارات است.   نشر قطره نشر قطره یکی از برترین انتشارات در حوزه روانشناسی است که در سال 1367 فعالیت خود را آغاز کرده است. این انتشارات، کتاب های روانشناسی خود را در دو بخش دفترهای روانکاوی و روان و زندگی منتشر می‌کند. در بخش روانکاوی به انتشار کتاب هایی با محتوای تخصصی‌تر و در بخش روان و زندگی کتاب‌هایی با محتوای عمومی‌تر منتشر می‌کند. از معروف‌ترین کتاب‌های این انتشارات می‌توان به کنترل خشم و استرس، تداعی آزاد و درس‌گفتارهای مقدماتی روانکاوی اشاره کرد.   نشر دانژه نشر دانژه یکی از بهترین و باتجربه‌ ترین انتشارات در حوزه روانشناسی و علوم شناختی است. در این انتشارات انواع کتاب در حوزه اضطراب و افسردگی، روابط زوجین، اعتیاد، انسان شناسی و حتی اوتیسم به چاپ رسیده‌است و همچنین کتب شناختی مانند نوروفیدبک و بیش فعالی و نقص توجه نیز مورد توجه واقع شده است.   نشر نی نشر نی نیز یکی دیگر از انتشارات معتبر و خوب است که تاکنون در حوزه‌هایی چون ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت، دین، فلسفه، تاریخ،‌ روان‌شناسی، علوم طبیعی و هنر بیش از 1500 عنوان کتاب را به چاپ رسانده‌است. این انتشارات در روانشناسی نیز به چاپ کتب خوبی مثل دایره المعارف روانکاوی فروید، روانشناسی کودک و ذهن و زمان پرداخته‌است.   انتشارات رشد انتشارات رشد نیز مجموعه کتب روانشناسی خوبی را به بازار عرضه نموده‌است. این انتشارات کتاب‌های خوبی در زمینه روانشناسی مثل اختلال خواب، کم توجهی و بیش فعالی، افسردگی و روانشناسی فراموشکاری را به بازار عرضه نموده‌است.   به قلم "مهدیه فرجی"کتاب‌های معرفی شده در این مطلب را می‌توانید با کد تخفیف: blog1 از سایت پاتوق کتاب تهیه کنید. 
مسیح در قامت محمد | معرفی کتاب درباره شهید محمد بروجردی
مسیح در قامت محمد | معرفی کتاب درباره شهید محمد بروجردی
شهید محمد بروجردی، در سال 1338 در شهر بروجرد متولد شد. محمد بروجردی در زمان حکومت پهلوی از مبارزان و فعالان علیه رژیم پهلوی بود. او با سفر به لبنان و آشنایی با امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران، آموزش‌های نظامی بیشتری را فراگرفت و پس از بازگشت به ایران و وقوع انقلاب اسلامی، مسئولیت حفاظت از امام خمینی را به عهده داشت. بروجردی مدتی مسئول زندان اوین بود و پس از آن با تلاش‌های او، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شد. سخن در مورد شهید محمد بروجردی فراوان است. از نحوه خاص مدیریتش تا سلوک فردی و اجتماعی‌اش. از مقاطع طلایی زندگی محمد بروجردی که بسیار جالب و درس‌آموز است می توان به حضور او در کردستان اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانید بعد از انقلاب اسلامی، ضد انقلاب در کردستان زمزمه جدایی سر دادند و بخش‌هایی از استان کردستان را تحت تصرف خود درآوردند. شهر سنندج به محاصره کامل دموکرات و کوموله و چریک‌های فدایی خلق درآمده بود. در چنین شرایطی بود که محمد بروجردی به امر امام خمینی، رهسپار شهر سنندج شد تا این غائله را مدیریت کند. حضور محمد بروجردی در کردستان حقیقتا انقلاب اسلامی، سبب بروز استعدادهایی شد که آدم از دیدن‌شان حیرت می‌کند. یکی از همین استعدادها، همین جوان بیست و چند ساله است که مدیریت او در شهر سنندج خیلی عجیب است. بروجردی هم‌زمان با رعایت تاکتیک‌های جنگی و مبارزاتی و فتح سنگر ضد انقلاب، دل‌های مردم کرد را هم تصرف کرد. اخلاق‌مداری، تواضع، مردم‌داری و صبوری و صلابت، از ویژگی‌های این شهید عزیز است. معلوم نیست اگر تدبیرهای بروجردی نبود، غائله کردستان چگونه ختم می‌شد. سبک مدیریتی و اخلاقی بروجردی الگوی بسیار خوبی برای همه مدیران نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی است.  بروجردی پس از موفقیت در کردستان و شروع جنگ تحمیلی رهسپار جنگ شد و با مجاهدت‌های او و یارانش، شهر سر پل ذهاب از سقوط نجات پیدا کرد. این شهید گران‌قدر در اول خرداد 1362 هنگامی که راهی شهر نقده در استان ارومیه بود، به شهادت رسید.  محمد مسیح کردستان: زندگی نامه داستانی شهید محمد بروجردی درمورد محمد بروجردی و خاطراتش، کتاب‌های متعددی نگاشته شده اما نصرت الله محمودزاده در کتاب محمد، مسیح کردستان، که نشر روایت فتح آن را به چاپ رسانده، طی هشتصد صفحه هر آن‌چه گفتنی بوده را به زیبایی گفته‌است. جدا از شخصیت محمد بروجردی، که عامل مهم جذابیت این کتاب است، خود کتاب محمد مسیح کردستان، یک نمونه عالی از تاریخ‌نگاری مستند انقلاب و دفاع مقدس است. تلاش بی‌نظیری که نویسنده برای ثبت خاطرات و تالیف کتاب انجام داده‌است، واقعا ستودنی است. نصرت‌الله محمودزاده قریب به 20 سال برای جمع‌آوری خاطرات و تدوین آنها صبر کرده و زحمت کشیده و با بیش از 100 نفر از یاران و نزدیکان شهید بروجردی مصاحبه کرده است. زحمتی که به بار نشسته و شاهد یک کتاب خوش‌فرم و روان و البته مستند هستیم. نصرت الله محمودزاده قصد داشت کتاب مسیح کردستان را ابتدا در قالب یک مجموعه دوجلدی منتشر کند که جلد اول کتاب به فعالیت‌های قبل انقلاب شهید بروجردی و جلد دوم کتاب به فعالیت‌های پس از انقلاب اختصاص داشته باشد. جلد اول با عنوان مسیح کردستان در انتشارات ملک اعظم چاپ شد. اما در ادامه و بعد از تحقیقاتی که داشت، هر دو جلد را ادغام کرد و طی یک جلد حدود 800 صفحه ای به کل زندگی بروجردی پرداخت. اطلاعات دسته‌اولی که پیدا کردن‌شان کار راحتی نبوده. ناگفته‌هایی که قطعا برای نسل جدید شنیدنی است. برای نسلی که دهه شصت را درک نکرده و از نزدیک شاهد رشادت‌ها و بزرگی‌های این مردان بزرگ نبوده است. کتاب محمد مسیح کردستان، دست‌مایه پردازش و ساختن فیلم سینمایی غریب نیز شده است. فیلمی به یادماندنی با کارگردانی محمدحسین لطیفی و بازی زیبای بابک حمیدیان در نقش شهید بروجردی. دکلمه ماندگار این فیلم، عبارت "صبور باش" از شهید بروجردی است که تا مدت‌ها بعد از فیلم، زمزمه‌اش در گوش آدم طنین‌انداز می‌شود. با خواندن کتاب محمد مسیح کردستان، از نصرت الله محمودزاده، متوجه خواهید شد چرا به شهید بروجردی، مسیح کردستان می‌گفتند؟ بروجردی در کردستان چه کاری کرد و چه رفتاری داشت که مردم به او لقب مسیح دادند؟ جوان بیست و چند ساله‌ای که بدون داشتن تجربه خاص اداری و مدیریتی، در مجموعه خود با شگفتی عمل می کند. نگاه ویژه و خاص او به مردم، موجب شده بود رفتار ویژه‌ای داشته باشد. مردم‌محوری بروجردی، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنارش رد شد. او تربیت‌یافته مکتب امام خمینی بود و به خوبی می‌دانست که کرامت انسانی، خط قرمز مهمی است. هم چنین تن ندادن بروجردی به بروکراسی اداری از ویژگی‌های ممتاز او محسوب می‌شود. محمودزاده سعی کرده در کتاب محمد مسیح کردستان، روایتی جامع از شخصیت و منش بروجردی ارائه دهد. روایتی که صرفا از یک زوایه خاص به بروجردی نپرداخته و هم‌چنین تلاش داشته تا چهره واقعی بروجردی را روایت کند نه اینکه یک مقام آسمانی و نقدناپذیر از او ارائه دهد. در مورد بروجردی حرف و حدیث فراوان است. این‌که چرا مسئولیت فرماندهی کل سپاه را نمی‌پذیرد؟ این‌که چگونه بوده‌است که در مواقعی افرادی مثل شهید مطهری و بهشتی درباره بعضی امور از او نظر می‌گرفتند؟ این سوالات و خیلی سوال‌ها و نکات جالب دیگر هستند که در مورد بروجردی وجود دارد و با مطالعه آثار چاپ شده در مورد این شهید، می‌توان به پاسخ آنها رسید. از امتیازات کتاب محمودزاده، روایت زیبا و جذاب داستانی کتاب است. گویی خود بروجردی نشسته و دارد داستان زندگی‌اش را تعریف می‌کند. کتاب‌های دیگری نیز درباره شهید محمد برجرودی نوشته شده که البته به جامعیت محمد مسیح کردستان، نیست. که امتیازشان مختصربودنشان است و اگر حوصله خواندن یک کتاب قطور را ندارید، پیشنهاد خوبی هستند. غریب غرب: روایتی کوتاه از زندگی شهید بروجردی انتشارات روایت فتح در اولین کتاب مجموعه سرداران خود، به سراغ محمد بروجردی رفته و عباس رمضانی در یک کتاب حدودا 100صفحه‌ای کتاب غریب غرب را به رشته تحریر درآورده است. همین انتشارات در جلد دوازدهم مجموعه یادگاران با عنوان کتاب بروجردی و جلد هشتم مجموعه از چشم ها با عنوان همان لبخند همیشگی، دوباره به سراغ بروجردی رفته و خاطراتی از این شهید را جمع آوری و تدوین کرده است. انتشارات یازهرا نیز در چهارمین مجلد از مجموعه یاران ناب، پی محمد بروجردی را گرفته و کتاب میرزا محمد، پدر کردستان را با قلم علی اکبری مزدآبادی به رشته تحریر درآورده است.   امید که با مطالعه خاطرات این شهید و آشنایی با رفتار و منش او، باز هم شاهد پیدایش بروجردی‌ها باشیم.   کتاب‌های معرفی شده در این مطلب را می‌توانید با کد تخفیف: blog1 از سایت پاتوق کتاب تهیه کنید. 
تجربه را تجربه نکنیم | 6 کتاب پیشنهادی برای تاریخ ایران
تجربه را تجربه نکنیم | 6 کتاب پیشنهادی برای تاریخ ایران
مثل درختان تنومند باغ حمام فین کاشان که لحظه‌هایی میخ‌کوبت می‌کنند و با خودت می‌گویی آیا این درختان از این عمارت بی‌نظیر پیرتر نیستند؟ آیا این باغ نگارین و جان‌دار در این برهوت دور این درختان ساخته نشده‌است و بعد به ایران که نگاه می‌کنی با خودت می‌گویی این جان ایران شهر، این درخت پیر بوده‌است که ما دور آن عمارتی به نام ایران ساخته ایم. آن درخت پیر، تاریخ ایران است. ویکی پدیا می‌گوید: «ایران یا ایران بزرگ، منطقه‌ای اجتماعی- فرهنگی که محدوده بین آناتولی در غرب و رود سند و سیر دریا در شرق، قفقاز و استپ اوراسیا در شمال و خلیج فارس و خلیج عمان در جنوب، شکل گرفته است. مرکز این منطقه کشور امروزی ایران است که بخش عمده ای از فلات ایران را در بر می‌گیرد. ایران، خانه یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بزرگ پیوسته جهان است که سکونت‌گاه‌های تاریخی و شهری آن به 4000 سال قبل از میلاد برمی‌گردد. گئورگ ویلهلم فردریش هگل ایرانیان را «نخستین مردمان تاریخی» می‌نامد." بزرگ‌مرد تاریخ‌نگاری ایران، بیهقی بزرگ در کتاب تاریخ بیهقی آورده است: "در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفته‌اند و شمّه‌ای‌ بیش یاد نکرده‌اند، اما من چون این کار پیش گرفتم، می‌خواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند و اگر این کتاب دراز شود و خوانندگان را از خواندن ملالت افزاید، طمع دارم‌ به فضل‌ ایشان که مرا از مبرمان‌ نشمرند که هیچ چیز نیست که بخواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته‌یی که بکار آید، خالی نباشد." پس قلم به دست که نه، دست به کی‌برد بردم و 6 کتاب از تاریخ‌نگاران این سرزمین را به شما معرفی می‌کنم، کسانی که از نسل بیهقی بزرگند و می‌خواهند به نغز نکته‌های میان حکایت‌های تاریخ کشورمان دلتان شاد و خردتان ورزیده شود.   1- تاریخ ایران باستان  کتاب تاریخ ایران باستان تالیف حسن پیرنیا (مشیر الدوله) شامل سه جلد مفصل در خصوص تاریخ ایران باستان از 2225 سال پیش از میلاد و از دورۀ سومری ها و اکّدی ها آغاز می شود و پایان روزگار اشکانیان، پایان اثر پیرنیا است. دو مساله در خصوص این کتاب مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است:  اول، مراجعه به آثار بزرگان مورخ از کتاب‌های فرانسوی، انگلیسی، روسی و آلمانی که خود ترجمه‌ای از منابع یونانی و رومی محسوب می‌شوند و استفاده از منابع عربی و فارسی در سطح گسترده و دوم، دقت و توجه بسیار به زبان و تغییرات آن در این کتاب در نظر منتقدان ارزشمند جلوه کرده است.  از طرف دیگر پرداخت سطحی به دوره تاریخی ساسانیان در این کتاب گاهی متخصصان تاریخ را دل آزرده می‌کند. اما در مجموع این کتاب اگرچه سال‌ها از انتشار نسخه اول آن می‌گذرد، همچنان بهترین منبع جامع تاریخ ایران باستان به شمار می رود.   2- تاریخ ایران اسلامی  رسول جعفریان که اکنون استاد تاریخ دانشگاه تهران است، روحانی و تاری‌خدانی دانشمند و صاحب‌نظر در حوزه تاریخ است که بیش از ده‌ها جلد کتاب در زمینه تاریخ ایران نگاشته‌است. مجموعه چهار جلدی کتاب تاریخ ایران اسلامی که شامل تاریخ ایران از ظهور اسلام تا پایان دوران صفویه است در چهار جلد ارائه شده است. جلد اول: از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی، جلد دوم: از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان، جلد سوم: از یورش مغولان تا زوال ترکمانان، جلد چهارم: صفویه از ظهور تا زوال محمد پورنظر در فصل‌نامه زمانه شماره 20 در نقدی که بر این کتاب نوشته، آورده است: " کتاب ‹‹تاریخ ایران اسلامی›› مروری است نسبتا گذرا به دوره‌ای بس طولانی از تاریخ ایران اسلامی که معرفی بیش از یازده قرن تحولات عمده سیاسی، نظامی و تا حدودی فرهنگی- تمدنی و علمی - اجتماعی ایران را در بردارد. مخاطب این اثر به تصریح نویسنده و ناشر، نسل جوان ایرانی است و البته از این جهت کار جالب و موفقی به نظر می‌رسد که استقبال مخاطبان دلیل این ادعا می‌تواند باشد." شاید یکی از مهمترین نکات این کتاب نگارش ساده آن باشد که اگر چه به خوش‌خوان بودن آن کمک می‌کند اما گله منتقدان را نیز برانگیخته است. در جای دیگری پورمحمد آورده است: " از ویژگی‌های مثبت دیگر کتاب باید از حروف چینی، صفحه‌بندی و مهم‌تر از همه، کم بودن غلط‌های چاپی آن یاد کنیم که با عنایت به حجم مفصل این کتاب در قیاس با سایر آثاری که این سال‌ها منتشر شده، مطلوب به نظر می‌رسد. البته این امر به معنی بی‌غلط بودن تمام متن نمی‌باشد و غلط‌هایی در آن راه یافته است که امید می‌رود نسبت به اصلاح آن اقدام شود."   3- تاریخ تحولات سیاسی ایران  موسی نجفی و موسی فقیه حقانی در کتاب مفصل خود با نام "تاریخ تحولات سیاسی ایران: بررسی مولفه‌های دین - حاکمیت - مدنیت و تکوین دولت - ملت در گستره هویت ملی ایران" به سیر تاریخی کشورمان از پایان دوره صفویه تا انقلاب اسلامی پرداخته‌اند. این کتاب مفصل در 20 فصل و با تمرکز بر دوره پر فراز و نشیب اسلام در ایران نگاشته شده است. حسینی یادگاری در نقدی که در فصل‌نامه مطالعات ملی در سال 1382 بر این کتاب نوشته شده آورده‌است: "کتاب حاضر تشریح و توصیف ده رویداد تاریخی است که به قول مولفان، نقطه عطف تحولات تاریخ ایران است که در قالب بیست فصل تنظیم شده‌است." توجه داشته باشید نویسندگان کتاب معتقدند کتاب را با تمرکز بر مذهب شیعه در ایران نگاشته‌اند و دوره تاریخی قبل از صفویه بسیار مختصر و در حد سی صفحه در این کتاب آمده‌است.   4- ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار ایرانی-امریکایی و ایرانی ارمنی‌تبار، کتاب ایران بین دو انقلاب را در تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال 1357) در سه بخش به رشته تحلیل در آورده است. اینکه این کتاب به صورت تخصصی به بخش خاصی از تاریخ پرداخته است باعث دقت نظر بیشتر بر این برهه حیاتی از تاریخ ایران دارد. اما باید توجه خاص داشته باشیم که هر تاریخ‌نگار با احتمال زیادی خواسته یا ناخواسته دیدگاه‌های سیاسی خود را در نگارش کتابش دخالت خواهد داد. در خصوص این کتاب آبراهامیان، احمد رهدار در یادداشتی در فصلنامه آموزه 1383 شماره 4 آورده است: "نویسنده دارای گرایش‌های فکری چپ‌گرایانه است؛ به همین علت کوشیده تا اولویت تحقیق خود در ایران را به سیر ظهور و افول حزب توده در جایگاه یکی از احزاب چپ ایران اختصاص دهد." اگرچه این کتاب که در اصل به زبان انگلیسی و با نام اصلی Iran Between Two Revolutions  در انتشارات دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکا منتشرشده‌ است اما ترجمه این کتاب به زبان فارسی از طرف دو انتشارات نشر نی و نشر مرکز انجام شده است و در اختیار خوانندگان و پژوهشگران فارسی‌زبان قرار گرفته است.   5 و 6- خدا زاده | خود خدا دو کتاب مستقل با نام خدا زاده (محمدرضا پهلوی) و خود خدا (رضاخان پهلوی) کتاب‌هایی مستندنگارانه و با استناد بر مکتوبات نویسندگان غیر ایرانی پیش از انقلاب اسلامی درباره جزییات زندگی دو شاه پهلوی است که به کوشش سید محمدحسین راجی و محسن فوجی در نشر معارف به تازگی منتشر شده‌است. در مقدمه کتاب نویسندگان آورده اند: "درک صحیح از حوادث، اتفاقات و تحولات تاریخ بدون شک گامی مهم و اثر گذار در مسیر حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است. جامعه‌ای می تواند در این مسیر موفق عمل نماید که گام اول را که همان نگاه به گذشته و عبرت گرفتن از آن است را به درستی فهم نموده و مسیری متفاوت با آنچه رفته است را جستجو نماید."   امید است آشنایی با این پنج کتاب باعث شود بیتر و بیشتر این درخت کهن تاریخ ایران را بهتر بشناسیم و بهتر از آن نگهداری کنیم که جان این سرزمین است.   به قلم "زهره عواطفی حافظ "کتاب‌های معرفی شده در این مطلب را می‌توانید با کد تخفیف ارسال رایگان: blog1 از پاتوق کتاب خریداری کنید. 
پاتوق کتاب؛ خرید اینترنتی کتاب

پاتوق کتاب؛ خرید اینترنتی کتاب

حتما این جمله را شنیده‌اید که کتاب غذای روح است. هیچ‌کس منکر این واقعیت نیست که انسان‌ها با خواندن کتاب می‌توانند در جهت رشد و تعالی روح خود قدم بردارند. بنابراین انسان‌های امروزی که در دوران بمب اطلاعاتی و جهش علمی زندگی می‌کنند، باید به طور پیوسته به مطالعه‌ی کتاب بپردازند و دانسته‌های خود را بروز کنند؛ زیرا تنها با توسل به اطلاعات و داده‌های اینترنت نمی توان اطلاعات خود را افزایش داد. پس کتاب، به عنوان منبع علمی بسیار مهم که از دیرباز مورد توجه اهالی علم بود است،‌ باید به جزئی جداناپذیر در زندگی ما تبدیل شود. نکته‌ی دیگر این است که امروزه اکثر خرید‌ها به صورت اینترنتی اتفاق می‌افتد. کتاب از این موضوع استثناء نیست و در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی کتاب فراوانی موجود هستند که می‌توان از آن‌ها خرید کرد.
پاتوق کتاب یکی از سایت‌های فروش اینترنتی کتاب است که مجموعه‌ی کتاب هایی با موضوعات متنوع ارائه می‌کند. در ادامه درمورد ویژگی‌های این فروشگاه اینترنتی بیشتر توضیح خواهیم داد.
پاتوق کتاب، فروشگاه آنلاین کتاب در تمامی حوزه‌ها و زمینه‌ها است و گزینه‌ی مناسبی برای تمامی اقشار جامعه به حساب می‌آید. خانواده ها، جوانان و نوجوانان و کودکان و سایر افراد می‌توانند با سفارش در سایت پاتوق کتاب، در کوتاه‌ترین زمان، کتب مورد نظر خود را تهیه کنند.ارسال سریع یکی از اهداف همیشگی ما بوده است. این سایت، انواع کتاب‌ها را از جمله کودک و نوجوان، عمومی و ... را در دسته‌بندی‌های مجزایی مشخص و جدا کرده است تا مخاطب بتواند به سریع‌ترین حالت ممکن کتاب خود را پیدا کند. پاتوق کتاب، با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف و موضوعات متنوع کتاب ها، به عنوان مرجع جامع فروش کتاب محسوب می‌شود. بنابراین، تمامی افراد با ورود به این سایت، می‌توانند با موفقیت خرید کتاب خود را انجام دهند.
ویژگی بارز این فروشگاه نسبت به سایر فروشگاه ها، بررسی کامل و دقیق تمامی کتاب‌های موجود در این سایت، می‌باشد. به این صورت که اطلاعات داده شده، به مشتریان این امکان را می‌دهد تا اطلاعات جامعی نسبت به محصولات و کتاب‌ها پیدا کنند و بتوانند با آگاهی کامل به خرید بپردازند. ویژگی‌های هر کتاب در ذیل آن توضیح داده شده است و نظرات سایر افراد درباره‌ی کتاب مورد نظر، موجود است و مشتریان می‌توانند به مطالعه‌ی توضیحات بپردازند. مشتریان محترم می‌توانند با تماس تلفنی یا سفارش مستقیم در سایت، کتاب‌های مورد نظر خود را تهیه کنند. در راستای خرید کتاب نیز امکان دریافت مشاوره‌‌ی رایگان از طریق تماس تلفنی یا چت آنلاین وجود دارد و مشتریان می توانند سؤالات خود را مطرح کنند تا در نهایت انتخاب درستی انجام دهند. در همین راستا، یکی از ویژگی‌های مثبت این فروشگاه، ارسال سریع کتاب‌های مورد نظر است. همچنین می‌توانند با دنبال کردن پاتوق کتاب در اینستاگرام، از آخرین اخبار، مسابقات، تخفیف‌ها و رویدادهای مربوط به فروشگاه مطلع شوند.

نحوه ارسال کتاب توسط پاتوق کتاب

انتخاب شعبه، با انتخاب نزدیک ترین شعبه به خود می توانید سفارشات را در کمترین زمان دریافت کنیدو همچنین این امکان هست تا با تغییر شعبه موجودی دیگر شعب را هم مشاهده کنید. این موضوع از آن جهت مهم است که شاید برخی از عناوین در شعبه انتخابی موجود نباشد ولی با تغییر شعبه کتاب مدنظر از شعبه دیگری تهیه کنید.                                                                                                                   

زمان ارسال سفارشات شما

سفارشات ثبت شده تا ساعت 18 هر روز، در روز کاری بعد تحویل پست داده می شود. 

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل
طراحی فروشگاه اینترنتی توسط آلماتک